Conform Codului Fiscal 2016,  organizatiile nonprofit (ONG), organizatiile sindicale, organizatiile patronale, nu sunt impozitate pentru venituri obtinute din :

(2)

 1. a) cotizatiile si taxele de inscriere ale membrilor;
 2. b) contributiile banesti sau in natura ale membrilor si simpatizantilor;
 3. c) taxele de inregistrare stabilite potrivit legislatiei in vigoare;
 4. d) veniturile obtinute din vize, taxe si penalitati sportive sau din participarea la competitii si demonstratii sportive;
 5. e) donatiile, precum si banii sau bunurile primite prin sponsorizare/mecenat;
 6. f) veniturile din dividende, dobanzi, precum si din diferentele de curs valutar aferente disponibilitatilor si veniturilor neimpozabile;
 7. g) veniturile din dobanzi obtinute de casele de ajutor reciproc din acordarea de imprumuturi potrivit legii de organizare si functionare;
 8. h) veniturile pentru care se datoreaza impozit pe spectacole;
 9. i) resursele obtinute din fonduri publice sau din finantari nerambursabile;
 10. j) veniturile realizate din actiuni ocazionale precum: evenimente de strangere de fonduri cu taxa de participare, serbari, tombole, conferinte, utilizate in scop social sau profesional, potrivit statutului acestora;
 11. k) veniturile rezultate din cedarea activelor corporale aflate in proprietatea organizatiilor nonprofit, altele decat cele care sunt sau au fost folosite intr-o activitate economica;
 12. l) veniturile obtinute din reclama si publicitate, veniturile din inchirieri de spatii publicitare pe: cladiri, terenuri, tricouri, carti, reviste, ziare, realizate de organizatiile nonprofit de utilitate publica, potrivit legilor de organizare si functionare, din domeniul culturii, cercetarii stiintifice, invatamantului, sportului, sanatatii, precum si de camerele de comert si industrie, organizatiile sindicale si organizatiile patronale; nu se includ in aceasta categorie veniturile obtinute din prestari de servicii de intermediere in reclama si publicitate;
 13. m) sumele primite ca urmare a nerespectarii conditiilor cu care s-a facut donatia/sponsorizarea, potrivit legii, sub rezerva ca sumele respective sa fie utilizate de catre organizatiile nonprofit, in anul curent sau in anii urmatori, pentru realizarea scopului si obiectivelor acestora, potrivit actului constitutiv sau statutului, dupa caz;
 14. n) veniturile realizate din despagubiri de la societatile de asigurare pentru pagubele produse la activele corporale proprii, altele decat cele care sunt utilizate in activitatea economica;
 15. o) sumele primite din impozitul pe venit datorat de persoanele fizice, potrivit prevederilor titlului IV;
 16. p) sumele colectate de organizatiile colective autorizate, potrivit legii, pentru indeplinirea responsabilitatilor de finantare a gestionarii deseurilor.

(3) In cazul organizatiilor nonprofit, organizatiilor sindicale, organizatiilor patronale, pentru calculul rezultatului fiscal sunt neimpozabile si alte venituri realizate, pana la nivelul echivalentului in lei a 15.000 euro, intr-un an fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale neimpozabile prevazute la alin. (2).

Aceste organizatii datoreaza impozit pe profit pentru partea din profitul impozabil care corespunde veniturilor, altele decat cele considerate venituri neimpozabile, potrivit alin. (2) sau potrivit prezentului alineat, asupra careia se aplica cota prevazuta la art. 17 sau 18, dupa caz.

Sursa: https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/legislatie/Cod_fiscal_norme_2016.htm#A15

Pentru gestiunea situatiei contabile a unui ONG este nevoie de cunoasterea in detaliu a legislatiei in vigoare, intelegerea si aplicarea corecta a principiilor financiar–contabile specifice ONG-urilor. Suntem la curent cu toate modificarile legislative si fiscale privitoare la gestiunea si contabilitatea unui ONG si va putem ajuta cu evidenta contabila a ONG-ului dvs.

Contacteaza-ne chiar acum!