Persoanele fizice autorizate au posibilitatea sa angajeze terte persoane cu contract individual de munca.

Mentionam ca nu se poate angaja persoana – titular de PFA in cadrul propriului PFA.

Obligatiile unei PFA care are angajati:

Cand ai angajati, ca PFA ai aceleasi obligatii declarative ca o firma, aceleasi hartii, contracte de angajare. Astfel, obligatiile unei persoane fizice autorizate care are angajati sunt:

– > sa incheie contracte de munca cu salariatii, sa le inregistreze la Inspectoratul Teritorial de Munca.

– > sa completeze vectorul fiscal cu obligatii care le revin in calitate de angajatori, respectiv impozitul pe venituri din salarii si asimilate salariilor si contributiile sociale obligatorii. Pe langa propriile contributii la sanatate si pensie, PFA va plati aceleasi contributii pentru salariati, la care se adauga contributia pentru concedii medicale si indemnizatii, asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale si contributia pentru fondul de garantare a creantelor salariale.

– > sa intocmeasca si sa depuna la organul fiscal competent trimestrial,  formularul 112 „Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate”.

Obligatiile Fiscale ale unei PFA in 2016

Conform Noului Cod Fiscal, intrat in vigoare de la 1 ianuarie 2016, pe langa impozitul de 16% pentru veniturile realizate, PFA va plati si contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS), precum si contributii la asigurarile sociale (CAS).

In functie de optiunea aleasa, o PFA va plati obligatoriu contributii la asigurarile sociale de 10,5% sau 26,3%, procent ce se aplica asupra venitului net obtinut. Acest venit nu poate fi mai mic de 35% din castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat, dar nici mai mare de echivalentul a de 5 ori castigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurarilor sociale de stat.

Taxele unei PFA cu Angajati in 2016

Contributii angajat:

– Impozit pe salariu: 16%;

–  Contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS): 5,5 %

–  Contributii la asigurarile sociale (CAS): 10,5%;

–  CFS – Contributii la fondul de somaj: 0,5%.

Contributii angajator:

–   Contributiile de asigurari sociale de sanatate (CASS): 5,2 %

–   Contributii la asigurarile sociale (CAS): 15,8%;

–   CFS – Contributii la fondul de somaj: 0,5%;

–   Contributie fond garantare creante salariale: 0,25%

–    Contributie concedii si indemnizatii: 0,85%

–    Contributie fond risc si accidente: se stabileste in functie de codul CAEN.