Cenzorat

Expert Contabila » Cenzorat

Avand o experienta de peste 10 ani in domeniul asociatiilor de proprietari si o echipa formata din experti contabili membri activi ai CECCAR, ce detin cunostinte solide in domeniul financiar contabil, fiscal si al resurselor umane, societatea noastra va pune la dispozitie servicii de cenzorat pentru asociatii de proprietari ce constau in:

 • Verificarea gestiunii financiar-contabile prin:
  • Verificarea documentelor ce stau la baza inregistrarii in contabilitate;
  • Verificarea modului de distribuire al acestora in lista de plata, a concordantei cu legislatia in vigoare si cu hotararile adoptate de Asociatia de Proprietari, in baza centralizatorului lunar intocmit de administratorul asociatiei de proprietari;
  • Verificarea modului de efectuare a inregistrarilor in contabilitatea in partida simpla;
  • Verificarea destinatiei sumelor incasate si a platilor efectuate;
  • Verificarea modului de constituire a fondurilor, a modului de incasare si a destinatiei acestora;
  • Verificarea penalizarilor instituite in lista de plata si a modului de calcul al acestora;
  • Verificarea inregistrarii tuturor documentelor de incasare si de plata in registrul de casa, precum si a reflectarii corecte a soldului acestuia;
  • Verificarea registrului de banca si a reflectarii in contabilitate a tuturor operatiunilor bancare;
  • Verificarea modului de calcul al statelor de plata si a concordantei acestora cu prevederile legale si fiscale in vigoare;
  • Verificarea echilibrului financiar al asociatiei, reflectat prin situatia elementelor de activ si de pasiv;
  • Verificarea situatiei veniturilor si cheltuielilor intocmita de administratorul asociatiei;
 • Urmarirea aplicarii prevederilor legale de catre organele de conducere ale asociatiei de proprietari;
 • Intocmirea unui raport asupra activitatii asociatiei, ori de cate ori este necesar, daca se constata nereguli in gestiunea financiara a asociatiei ori daca este necesar sa fie luate anumite masuri urgente de catre aceasta;
 • Intocmirea raportului de verificare a gestiunii asociatiei anual, in forma scrisa, cu privire la activitatea anului precedent, in vederea prezentarii in Adunarea Generala;
 • Asistenta de specialitate pentru coordonarea activitatilor financiare ale asociatiei;
 • Asistenta de specialitate in domeniul financiar-contabil, transmiterea de informari periodice in legatura cu modificarile care apar in legislatia specifica asociatiilor de proprietari;
 • Asistenta de specialitate in domeniul fiscal, transmiterea de informari periodice in legatura cu modificarile fiscale care influenteaza activitatea Asociatiilor de Proprietari;
 • Asistenta de specialitate in domeniul resurselor umane.

Pentru mai multe informatii
contactati-ne la numarul de telefon
0753.40.40.33
sau printr-un email la:
office@expert-contabila.ro