Asociatii proprietari

Expert Contabila » Servicii contabile » Asociatii Proprietari

Prin partenerul nostru, societate de administrare imobile, avand personal atestat si calificat in acest domeniu de activitate, va punem la dispozitie servicii de administrare financiar-contabila, de casierie si plata a furnizorilor pentru asociatiile de proprietari.

Evidenta contabila pentru Asociatiile de Proprietari consta in :

 • Organizarea si conducerea contabilitatii in partida simpla, folosind mijloace informatice, cu ajutorul unui soft specializat, ce permite in orice moment acces la situatia financiara a fiecarui apartament in parte precum si a intregii asociatii.
 • Inregistrarea consumurilor de apa rece si apa calda;
 • Inregistrarea numarului de persoane si a modificarilor survenite;
 • Calulul lunar, transmiterea spre verificare de catre cenzor, supunerea spre aprobare de catre comitetul executiv si predarea catre presedintele asociatiei, in vederea afisarii lunare la avizier a urmatoarelor situatii:
  • Listelor lunare de intretinere;
  • Detaliile la listele de plata;
  • Situatia veniturilor si cheltuielilor;
 • Calculul penalizarilor de intarziere conform normelor legale si a hotararilor asociatiei de proprietari.
 • Calcularea si inregistrarea in evidentele contabile a statului de plata si transmiterea catre client a ordinelor de plata aferente;
 • Intocmirea si depunerea, la termenele prevazute de lege, a declaratiilor fiscale ale asociatiei, in functie de vectorul fiscal al acesteia.
 • Generarea si intocmirea lunara a:
  • situatiei activ-pasiv;
  • registrului jurnal si registrului inventar;
  • registrelor pentru evidenta fondurilor de rulment, reparatii, penalizari si speciale;
  • notelor de plata si a fiselor pe apartamente;
  • listei restantierilor si a situatiei pentru casier;
  • datoriilor asociatiei si a clientilor neincasati;
 • Urmarirea si respectarea hotararilor asociatiei de proprietari in ceea ce priveste activitatea de administrare financiar-contabila.
 • Urmarirea si respectarea regulamentului condominiului aprobat prin adunarea generala a asociatiei de proprietari, in ceea ce priveste activitatea de administrare financiar-contabila.
 • Asistenta pentru intocmirea dosarelor de personal atat la angajare cat si pe parcurs, pentru intocmirea adeverintelor solicitate de salariatii asociatiei; asistenta privind intocmirea si depunerea revisalului la autoritatile competente.
 • Consultanta si asistenta de specialitate cu privire la activitatile din cadrul asociatiei de proprietari.
 • Consultanta si asistenta de specialitate referitoare la modificarile legislative si impactul fiscal al acestora asupra Asociatiei de Proprietari.

Expertiza contabila extrajudiciara pentru asociatii de proprietari

Firma noastra propune si servicii de expertiza contabila extrajudiciara asociatiilor de proprietari din Bucuresti. Expertiza contabila extrajudiciara poate fi solicitata de locatarii aflati in litigiu cu administratorul asociatiei sau de presedintele asociatiei de proprietari. Poate consta in verificarea sumelor incasate de catre administrator, verificarea platilor efectuate catre furnizori, a registrelor si chitantelor, verificarea achitarii taxelor catre stat, verificarea fondului de rulment si a fondului de reparatii…etc.

Preturi contabilitate Asociatii de Proprietari:

 • Bloc cu numar de apartamente intre 20 si 44 – 250 lei / luna
 • Bloc cu numar de apartamente intre 45 si 100 – 5,5 lei /apt/luna
 • Bloc cu numar de apartamente intre 101 si 200 – 5 lei /apt/luna
 • Bloc cu numar de apartamente mai mare de 201 – 4 lei /apt/luna

Preturi servicii de conzorat Asociatie de Proprietari

Daca semnati cu noi un contract pentru contabilitatea asociatiei de proprietari, veti beneficia de o reducere substantiala a tarifului pentru serviciile de cenzorat, respectiv acestea vor costa doar 1,50 lei /apartament, nu mai putin de 200 lei /luna.

Preturi expertiza contabila extrajudiciara Asociatie de Proprietari

Tariful pentru expertiza contabila extrajudiciara depinde de numarul obiectivelor expertizei, de perioada pentru care se fac verificarile, de numarul de apartamente inscrise in asociatia de locatari.

Contactati-ne pentru a primi o oferta personalizata!

Suntem o echipa tanara si dinamica din Bucuresti, inglobata intr-o firma de contabilitate cu o experienta de peste 15 ani. Prin profesionalism, experienta, seriozitate si responsabilitate incercam sa fim partenerul dumneavoastra de incredere, cel care va sta la dispozitie si va acorda suport in tot ceea ce intreprindeti.

Contactati-ne chiar acum!
accounting-black-budget-53621-min